Västerås Cityfestival, en 3-dagarsfestival mitt i Västerås city med anor från 90-talet!

Västerås Cityfestival är en stadsfest för hela Västerås. Den ska präglas av ett stort värdskap där alla ska känna sig välkomna. Festivalen ska ha ett brett utbud av aktiviteter där alla besökare ska ha möjlighet att känna sig delaktiga. Västerås Cityfestival jobbar för att främja lokalt och regionalt kulturliv.

Västerås Cityfestival är ett stort samverkansprojekt, där Västerås Marknad & Näringsliv AB tillsammans med stadens kulturliv, studieförbund och olika aktörer arbetar för att göra festivalen till en bred folkfest.

Förutom det breda utbudet ska festivalen verka för ett miljömärkt event, god säkerhet, tillgänglighet, mångfald och jämställdhet.

Då festivalen nu täcker in stora delar av city ger butikerna, marknadsstånden, restaurangerna och besökarna i området en fantastisk sommarkänsla full av liv.

Arrangör

Västerås Cityfestival arrangeras av Västerås Marknad & Näringsliv AB.