Under festivalens tre dagar kommer det att finnas första hjälpen på plats vid Munkgatan, entrén till Fiskartorget.

Vid Munkgatan har Röda korset en Första hjälpenstuga på plats dit du kan vända dig om du behöver hjälp. Det kommer även att finnas patrullerande första hjälpengrupper på området.

Vid allvarlig olycka eller sjukdom, ring 112.