Västerås Cityfestival är ett av de evenemang som godkänts som ett Miljömärkt Event av Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Som ett led i Västerås stads arbete med hållbar utveckling satsar Västerås Cityfestival på en hållbar profil med mål att minska festivalens miljöpåverkan.

Miljöarbetet
I miljöarbetet ingår bland annat att utbilda medarbetare och funktionärer i miljöfrågor. Vi jobbar med frågor som att minimera mängden avfall, skapa förutsättningar för källsortering, påverka sponsorer, entreprenörer samt leverantörer att beakta miljöaspekter om hållbar utveckling samt minska energianvändningen.