Vid störande blockeringar och hinder som kan utgöra fara, kontakta trygghetscentralen 021-39 39 00.