@LIVE scenen är ett musikprojekt!

16 maj 2016, kl. 14.02

@Live scenen är ett musikprojekt som drivs av studieförbunden i Västmanland. Studieförbunden fortsätter satsa på en gemensam scen, @LIVE-scenen på Västerås Cityfestival.

Syftet är att visa upp folkbildningens betydelse för det lokala musik och kulturlivet. I år drivs scenen i samverkan mellan ABF, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturens samt Västmanlands Läns Bildningsförbund.