Plats: Mimerscenen på Fiskartorget och vidare till Stadshusets borggård Tal av EU- och handelsminister Ann Linde och kommunfullmäktiges ordförande Ulla Persson. Därefter en parad som leds av Ulla Persson längs med Munkgatan in till Stadshusets borggård. Längst fram i paraden går

CHANGE LANGUAGE