Hållbarhet på Västerås Cityfestival

På Västerås Cityfestival vill vi göra stora intryck hos besökaren men små avtryck på vår omvärld. Därför är hållbarhet en viktig fråga för oss som arrangör när vi planerar och utvecklar festivalen. Här kan du läsa om vårt arbete för en mer hållbar festival, så att vi ska kunna fortsätta ge våra besökare minnen för livet i många år framöver.

Prioriterade insatser inför 2024

 • Fortsatt samarbete med Håll Sverige Rent inom EU-projektet BALTIPLAST
 • Flergångssystem hos utvalda matförsäljare för att minska engångsplast och engångsmaterial
 • Informationsinsatser mot försäljare kopplat till nya EU-regler gällande engångsplastartiklar
 • Utveckling av sorteringsstationer till besökare för bättre avfallshantering
 • Ny hantverks- och återbrukargata med fokus på hållbara försäljare på Hantverkargatan

Håll Sverige Rent och EU-projektet BALTIPLAST

Västerås stad och Håll Sverige Rent har inlett ett samarbete för att minska förekomsten av engångsplast och skräp under Västerås Cityfestival. Samarbetet sker inom ramen för EU-projektet BALTIPLAST som syftar till att minska användningen av engångsplast och plastförpackningar i länder runt Östersjön. Västerås stad är deltagande kommun och Håll Sverige Rents roll är att utveckla konceptet Skräpfri festival. Västerås Cityfestival är utvalt till att agera pilotprojekt för satsningen vilket vi är väldigt glada över.

Utvecklingen av konceptet Skräpfri festival är en del av det EU-finansierade projektet BALTIPLAST (Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context) som syftar till att minska engångsplast och plastförpackningar i Östersjöregionen genom att identifiera, testa och sprida lösningar. Projektet samlar ett konsortium av kommuner, universitet, forskningsinstitut, föreningar, NGOs, och företag från länder som gränsar till Östersjön. Västerås stad deltar från Sverige som kommun och samarbetar lokalt med Håll Sverige Rent för att minska användningen av engångsplast vid publika events samt med Sveriges konsumenter för att stötta invånare att minska användning av plastprodukter i hemmet.

Engångsprodukter medför olika typer av negativ påverkan på miljön, dels medför de onödig resursförbrukning, dels hamnar de ofta på marken som skräp. Det har visat sig att 80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast och av detta utgörs 50 procent av plastprodukter för engångsbruk. På grund av detta har EU beslutat om regler som rör engångsplast.

Bara i Sverige konsumerar vi svindlande mängder engångsplastartiklar. År 2022 sattes 843 miljoner muggar och 681 miljoner matlådor av engångsplast på marknaden i Sverige (källa: Naturvårdsverket).

I Sverige har vi målet att förbrukningen av muggar och matlådor som är engångsplastprodukter ska ha minskat med 50 procent under år 2022 till 2026. Alla aktörer till exempel restauranger, konsumenter och kommuner, har ett ansvar att hjälpa till att nå målet

På Västerås Cityfestival gör vi både kartläggningar av mängden engångsplast och skräp samt vidtar åtgärder för att tillsammans minska förekomsten av engångsplast på festivalen.

Flergångssystem hos utvalda matförsäljare

En nyhet för festivalen 2024 är att vi tillsammans med Håll Sverige Rent och PANTER erbjuder ett flergångssystem för servering av mat. Tillsammans genomför vi en flergångspilot och siktar på att rädda 6000 måltider från att serveras på engångstallrikar! I stället kommer de serveras i flergångsbowls som sedan samlas in, diskas och används igen. På så vis minskar vi engångsavfallet och förebygger utsläpp av ca 1 000 kg koldioxidekvivalenter. Så smart och bra inte minst för havet, då 80 % av plasten i havet kommer från land

 • Informerar utställare och matförsäljare om de förbjudna och reglerade engångsplastartiklarna.
 • Vi som arrangör ställer krav på samtliga matförsäljare och utställare att minska användningen av engångsplast på olika sätt. Det kan exempelvis vara att undvika utdelning av onödiga give-aways av plast.
 • Håll Sverige Rent undersöker vilka plastartiklar som festivalens matförsäljare använder. Med hjälp av en enkät samlar vi kunskap om hur stor mängd och vilka artiklar (exempelvis muggar, tallrikar och sugrör) som kommer att användas på festivalens mattorg.
 • Västerås stad kontrollerar att matförsäljare och utställare efterlever de nya kraven i förordningen om engångsprodukter. Reglerna är nya och verksamhetsutövarna har ett tydligt ansvar. I kombination med informationsinsatser och kontroller hoppas vi kunna skapa god efterlevnad.
 • Vi kartlägger vilket skräp som slängs på marken under festivalen. Skräpmätningarna ger oss insikter om källorna till nedskräpning och om lämpliga fortsatta åtgärder.
 • Festivalen inventerar och minskar vår egen plastanvändning. Vi använder BALTIPLASTs inventeringsverktyg för att identifiera den interna konsumtionen av engångsplast.
 • Vi gör medvetna inköp och köper t.ex. in vanliga dricksglas i stället för engångsvarianter.
 • Vi gör kommunikationskampanjer riktat till festivalbesökarna. Via sociala medier uppmanar vi besökarna att minska på plasten och slänga skräpet rätt. Många konsumenter känner inte till att de har rätt att köpa mat eller dryck i flergångsbehållare.

Sorteringsstationer för bättre avfallshantering

En festival med flera hundra tusen besökare kommer att generera skräp, det vet vi. Därför är vår hantering av skräpet otroligt viktigt. Vi har länge samarbetat med VafabMiljö kopplat till avfallshanteringen för Västerås Cityfestival. Ett gott samarbete som utvecklas från år till år.

2024 utvecklar vi även våra sorteringsstationer på festivalområdet. VafabMiljö har tagit fram två källsorteringsstationer, en på Stora torget och en i Stadsparken, för bättre avfallshantering och sortering på festivalen. Stationerna bemannas så besökarna lätt kan slänga rätt och vår personal får utbildning i avfallssortering av miljöinformatörer från VafabMiljö.