Trygghet och säkerhet på festivalen

Arrangören, Visit Västerås, har en stor säkerhetsorganisation med cirka 50 personer som enbart arbetar med trygghet och säkerhet på festivalen. Säkerhetsorganisationen består av säkerhetschef, gruppchefer och en stor ledningscentral som har koll på alla händelser och säkerhetsläget i området. Utöver detta har Visit Västerås, festivalens arrangör, ett väl utvecklat och nära samarbete med Västerås stads säkerhetsavdelning, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Socialtjänsten, Miljö & Hälsa och Konsument Västerås.

Under Västerås Cityfestival arbetar ett 20-tal ordningsvakter och ett antal patrullerande första hjälpen-grupper på området för din och dina medbesökares säkerhet, trygghet och trivsel.

Trygghetsnumret

Tillsammans med Västerås stad har Visit Västerås tagit fram trygghetsnumret 021-39 39 00. Numret är bemannat av festivalens ledningscentral från kl. 12:00 – 02:00 torsdag till söndag morgon under Västerås Cityfestival.

Om du som festivalbesökare känner dig otrygg eller upplever en situation eller miljö som osäker kan du ringa trygghetsnumret 021-39 39 00. Andra exempel när du kan ringa in är:

  • Vid driftstörningar, nedskräpningar och skador.
  • Vid risk för olyckor.

Trygghetsnumret ersätter inte 112. Ring alltid 112 vid pågående brott eller risk för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.